Toppers naar elitewerking VZF

Leuven Aquatics heeft een traditie in het afleveren van zwemmers aan de elitewerking van de Vlaamse Zwemfederatie (VZF). De elitewerking van de VZF wordt vandaag geleid door Ronald Gaastra in het Olympische zwembad van de Antwerpse Wezenberg.

In het verleden maakten Leuvense zwemmers zoals Lander Hendrickx en Ken Cortens deze beweging om aansluiting te vinden bij de nationale ploeg.

Toppers naar elitewerking VZF

Leuven Aquatics heeft een traditie in het afleveren van zwemmers aan de elitewerking van de Vlaamse Zwemfederatie (VZF). De elitewerking van de VZF wordt vandaag geleid door Ronald Gaastra in het Olympische zwembad van de Antwerpse Wezenberg.

In het verleden maakten Leuvense zwemmers zoals Lander Hendrickx en Ken Cortens deze beweging om aansluiting te vinden bij de nationale ploeg.

Toppers naar elitewerking VZF

Leuven Aquatics heeft een traditie in het afleveren van zwemmers aan de elitewerking van de Vlaamse Zwemfederatie (VZF). De elitewerking van de VZF wordt vandaag geleid door Ronald Gaastra in het Olympische zwembad van de Antwerpse Wezenberg.

In het verleden maakten Leuvense zwemmers zoals Lander Hendrickx en Ken Cortens deze beweging om aansluiting te vinden bij de nationale ploeg.

Stage 2020: schoolverplichtingen

Voor de stage ZC/BJK hebben drie zwemmers te kennen gegeven interesse te hebben in nareizen onder begeleiding van een ouder.

In samenspraak met de trainers, het comité en de stagewerkgroep werd beslist om hieraan uitzonderlijk tegemoet te komen.

We wachten momenteel op meer duidelijkheid van de organisatie rond het logistieke en financiële luik. De kostprijs zal minstens evenveel zijn als de volledige stage omdat bv. de bedden dienen te worden vrijgehouden.

Stage 2020

De inschrijvingen voor de stage zijn binnen!

  • Stage ZC/BJK: 27/6-7/7 in Gyoparosfurdo, Hongarije.
    • De prijs voor de volledige stage bedraagt 1100,00 euro.
  • Stage BK: 5/7-17/7 in Radovliica, Slovenië.
    • De prijs voor de volledige stage bedraagt 1250,00 euro.

Meer info vinden jullie terug in de stageboekjes.

Jullie mogen een uitnodiging tot betaling verwachten mei/juni.

Nieuwe clubstructuur vanaf 2020

Vanaf 2020 is de afdeling competitiezwemmen uitgebreid tot de afdeling zwemmen. We vormen nu één afdeling samen met het volwassenzwemmen en het recreatief zwemmen. Voor de sportieve werking binnen competitiezwemmen verandert dit op zich weinig.
Als competitiezwemmen zijn we nu echter nauwer verbonden met de werking in sportzwemmen en volwassenzwemmen. Op dit moment is de integratie nog bezig en worden zaken zoals de website volledig geupdated.

Week van de vrijwilliger 2020

Leuven Aquatics is een sportclub die net als zovele anderen niet zou bestaan zonder de vele uren die onze vrijwilligers bijdragen aan onze clubwerking.

Van alle vrijwilligersuren die worden gepresteerd in ons land over alle sectoren heen, vertegenwoordigt de sportsector het grootste aandeel met meer dan een kwart van alle gepresteerde vrijwilligersuren.

Week van de vrijwilliger 2020

Leuven Aquatics is een sportclub die net als zovele anderen niet zou bestaan zonder de vele uren die onze vrijwilligers bijdragen aan onze clubwerking.

Van alle vrijwilligersuren die worden gepresteerd in ons land over alle sectoren heen, vertegenwoordigt de sportsector het grootste aandeel met meer dan een kwart van alle gepresteerde vrijwilligersuren.

Week van de vrijwilliger 2020

Leuven Aquatics is een sportclub die net als zovele anderen niet zou bestaan zonder de vele uren die onze vrijwilligers bijdragen aan onze clubwerking.

Van alle vrijwilligersuren die worden gepresteerd in ons land over alle sectoren heen, vertegenwoordigt de sportsector het grootste aandeel met meer dan een kwart van alle gepresteerde vrijwilligersuren.

Pagina's

Sponsors