Sponsors gezocht

Januari is voor ons als bestuur ook steeds de maand om even terug te kijken naar de clubwerking tijdens het voorbije jaar, ons “lessons learned” lijstje op te stellen en na te gaan waar we moeten bijsturen om de club verder te versterken zonder daarbij de financiële gezondheid uit het oog te verliezen.

Als bestuur zijn we er van overtuigd dat we niet mogen inleveren op die noodzakelijke ondersteuning om elke groep, elke zwemmer, het maximale uit de zwemsport te laten halen.  Langs de andere kant is het natuurlijk ook onze verantwoordelijkheid om de club financieel gezond te houden.

Bij de start van dit nieuwe jaar willen we ook graag een oproep doen naar nieuwe sponsors. 

Concreet zijn we op zoek naar bedrijven die zich kunnen vereenzelvigen met onze ambitieuze visie om vanuit een sterkte structuur te werken aan de volgende lichting van Belgische topzwemmers en dit graag mee financieel of facilitair willen ondersteunen.

Als club bieden we heel wat reclame- en sponsormogelijkheden en dit voor zowel lange termijn- als eventsponsoring, maar we werken natuurlijk ook steeds graag een voorstel op maat voor u uit.  Specifiek voor 2021 is er de bijkomende optie om als eventsponsor op te treden voor het Belgisch Kampioenschap zwemmen (korte baan) dewelke in november 2021 doorgaat in ons thuisbad te Leuven.

Indien u zelf met uw bedrijf graag onze club wil steunen of mensen kent die met hun bedrijf mogelijk onze club willen sponsoren, mag u ons altijd contacteren via sponsoring@zwemmen.leuvenaquatics.be

Sponsors