Afwezigheid op wedstrijden.

Alle wedstrijden hebben een uiterste inschrijfdatum, 1 week voor de wedstrijd. Voor deze datum kunnen zwemmers die zijn ingeschreven alsnog van de deelnemerslijst worden geschrapt indien ze door de sportsecretaris worden afgemeld. Bij afwezigheid zonder afmelding dient het inschrijfgeld toch betaald te worden. Voor wie 1 week voor wedstrijddatum nog geschrapt kan worden, betalen we dus geen inschrijfgeld.

Uiteraard gebeurt uitschrijven wanneer deelname aan een wedstrijd niet mogelijk is, best voor de datum vermeld in de mail van VOORLOPIGE inschrijvingen van het sportsecretariaat. 

DEFINITIEVE inschrijvingen worden een week voor de wedstrijddatum opgemaakt en doorgestuurd naar de organiserende club. Wanneer deelname dus onverwacht niet meer kan (vb.door ziekte of andere), kan schrappen bij het sportsecretariaat nog tot 1 week voor de wedstrijddatum.

Bij afwezigheid op wedstrijd door ziekte (of andere uitzonderlijke omstandigheden) dient dit zo snel mogelijk gemeld te worden aan de trainer én het sportsecretariaat (sportsecretariaat.competitie@leuvenaquatics.be), en een doktersbriefje bezorgd te worden via attesten.competitie@leuvenaquatics.be.

Wanneer een zwemmer zonder geldige reden afwezig is op wedstrijd, zal betaling van het inschrijfgeld door deze zwemmer dienen te gebeuren. Deze verrekening verloopt via de penningmeester. 

Sponsors